Reports

 

Minutes from evaluation meeting of Training in effective development cooperation and project (EN)

Minutes from Training of trainers workshop no.2 (EN)

Minutes from project meeting after Training of Trainers workshop no.1 (EN)

Minutes from Training of trainers workshop no.1 (EN)

Zápis z prípravného stretnutia ohľadom tréningu trénerov & ďalšieho pokračovania projektu (SK)

Minutes from preparatory meeting for training of trainers & further progress of the project (EN)

Zápis z 3.workshopu - Analýza potrieb pre tréning trénerov (SK)

Minutes from 3.workshop - Need assessment for training of trainers (EN)

Zápis z 3.workshopu - Obsah a organizácia modulov - Odporúčaná literatúra a tréningové materiály (SK)

Minutes from 3.workshop - Content and organization of the modules - Background literature and training materials (EN)

Zápis z 2.workshopu - Kompetencie, ciele, učebné prístupy, vzdelávacie stratégie alebo štýly a tréningové materály (SK)

Minutes from 2.workshop - Competencies, objectives, teaching approaches, learning strategies or styles and training materials (EN)

Zápis z 1.workshopu - Diskusia o odporúčaniach pre vzdelávací program (SK)

Minutes from 1.workshop - Discussion on terms of reference for the training program (EN)

Zápis z 1.workshopu - Stanovenie vzdelávacích potrieb v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci (SK)

Minutes from 1.workshop - Assessment of educational needs in the field of development cooperation and humanitarian assistance (EN)

Minutes from kick-off meeting (EN)